Floghavrebekjempelse

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Floghavre er et alvorlig ugress som sprer seg voldsomt og reduserer kornavlingene om det ikke blir bekjempet. Det er en egen forskrift som skal sikre bekjempelse og hindre spredning av floghavre. Den som er driftsansvarlig for landbrukseiendom skal sørge for årlig floghavrekontroll, og bekjempe floghavre på hele eiendommen. Luket floghavre skal destrueres så floghavren ikke spres.

I tillegg til effektiv floghavrebekjempelse skal et 20 meters belte mot dyrka mark på naboeiendom, veier og åpne vannveier holdes helt fritt for floghavre. Flomutsatte areal skal også holdes helt fritt for floghavre.

Ved mistanke av floghavre funn sendes planteprøve til KIMEN SÅVARELABARATORIET AS på Ås for diagnostisering sammen med skjema for floghavreregistrering. Luk plantene umiddelbart. Plantene rives forsiktig opp med rot og buskingskudd, pakkes i sekk og brennes. Pass på at planten ikke drysser frø.

Korsmos Ugrashage er en nettbasert tjeneste fra Bioforsk, her finnes mer informasjon om floghavrens biologi og nyttige tips til bekjempelse av ugraset.