Feil opplysning om tilskuddssats i infoskrivet

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

I infoskriv 1 2018, ble det opplyst om feil tilskuddssatser til skogsbilvei og utkjøring med hest.

Tiltak

Krav til konkurranse- utsetting

Krav til byggeplan laget av godkjent veiplanlegger

Tilskuddssats

Vei over 750 meter

Ja

Ja

Inntil 50 %

Bruer over kr 500 000

Ja

Nei

Inntil 50 %

Vei under 750 meter

Nei

Ja

Inntil 50 %

Vei under 750 meter

Nei

Nei

Inntil 45 %

Byggeplan for ikke realisert vei*

Nei

Ja

Inntil 50 %

*forutsettes det at det er søkt om tilskudd til bygging av vei.

For drift med hest er tilskuddssatsen 30kr/kbm

Se relaterte innlegg til høyre for mer informasjon om tilskuddene.