Familien Jahr fra Rælingen mottok kulturlandskapsprisen 2020

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell, Jordbruk

Kulturlandskapsprisen 2020 ble utdelt av ordføreren i Rælingen, Ståle Grøtte og landbrukssjefen i Rælingen kommune, Knut Samseth. Overrekkelsen av prisen foregikk i kommunestyremøtet på rådhuset i Rælingen, onsdag 9. desember.

Foto: fra venstre Lars Peder Jahr, Per Jahr, Anne Marie Jahr, Ståle Grøtte (ordfører i Rælingen) og Knut Samseth (landbrukssjef) 

Prisen gis av de tre kommunene som har regionsamarbeid om felles landbrukskontor; Lørenskog, Oslo og Rælingen. Prisen består av et diplom, tildeling av 10.000,- kroner og en vandrepremie. Juryen som har valgt årets prismottaker består av bønder og kommunale representanter fra de tre samarbeidende kommunene.

Vandrepremien består i en lauvkniv, et godt gammelt redskap for fjerning av oppskyting av lauvkratt eller til styving av trær. Vandrepremien er en bruksgjenstand med inngravering i knivbladet. Vi håper den er mer preget av bruk for hver prisvinner som får overta denne «stafettpinnen».

Juryens begrunnelse:
Årets vinnere skiller seg fra de andre kandidatene ved at de skjøtter beiteområder på Fautøya og ravinebeiter på sin eiendom ved hjelp av sine dyr. Familien Jahr driver med melk og storfeproduksjon på sin gård i Rælingen kommune.  Området rundt deres gård er et historisk viktig kulturlandskap som har blitt holdt i hevd på denne måten i mange år.

Familien Jahr berømmes for bevaring av beiteområdene i naturreservatet Nordre Øyeren og ravinebeitene på sin eiendom på tradisjonell måte. Dyra på beitene er godt synlige for alle forbipasserende og dette er et flott eksempel som viser det gode samspillet mellom aktiv bruk av arealer og bevaring av biologiske verdier i et viktig kulturlandskap.