Etabler fangvekst som underkultur i august

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

Nå er tiden for å etablere fangvekster, enten ved å så i åkeren før høsting eller rett etter tidlig tresking av korn. Det gis tilskudd gjennom RMP for fangvekster sådd sammen med korn, oljevekster og belgvekster.

Tiltaket innebærer å så fangvekster som underkultur i annen avling, for å gi bedre beskyttelse mot erosjon og tap av næringsstoffer. Tilskuddet gis i tillegg til ordinært tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten.

Foreløpig tilskuddssats   
Prioritert område 130 kr/daa
Ikke-prioritert område 100 kr/daa

Les mer om ordningen i veiledningshefte for Regionalt miljøtilskudd i Oslo og Viken. 

Norsk Landbruksrådgiving Øst har en artikkel med nyttige råd om etablering av fangvekster