Ekstraordinært tilskudd til vårplanting i skogbruket 2021

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Skogbruk

Det blir, som i fjor, innført et ekstraordinært tilskudd for all skogplanting våren 2021. Tilskuddet gjelder både planting utført av entreprenør og planting utført av skogeier.

Skogeiere som utfører plantingen selv, eller som nytter andre aktører enn de sentrale, får etter søknad utbetalt tilskuddet til seg selv.

Det gis tilskudd på 1,50 kr/ plante for vårplanting.

Søknadsfrist er 1. september.