Lørenskog – 96/1 – Knuttjernveien

Skrevet av Regionkontor . Publisert i

Svar på klage på godkjent hogstsøknad – gnr 96 bnr 1 – Lørenskog kommune (2324249)

Oversendelse av klage på vedtak om å tillate foryngelseshogst i marka – gnr 96 bnr 1 – Lørenskog – Knuttjernveien (2270501)

Klage på vedtak om å tillate foryngelseshogst i Østmarka – gnr 96 bnr 1 – Lørenskog – Knuttjernveien (2169610)

Svar – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – Lørenskog – Knuttjernveien (2143591)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 12 (2112496)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 19 (2112498)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 54 (2112499)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 78 (2112500)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 72 (2112501)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 60 (2112502)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 144 (2112503)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 128 (2112504)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 123,2 (2112505)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 107 (2112506)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 123 (2112507)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 108 (2112508)

Søknad – Melding om foryngelseshogst – gnr 96 bnr 1 – bestand 76 (2112509)

Kart – gnr 96 bnr 1 – Lørenskog