Infoskriv juni 2015

Skrevet av Regionkontor . Publisert i

Infoskriv juni 2015 fra Regionkontor landbruk

  • Ny plantevernforsrkift
  • Floghavrebekjempelse
  • Forlenget gyldighet på plantevernbevis
  • SMIL- og dreneringstilskudd
  • Produksjonstilskudd
  • Ny landbruksveiforskrift
  • Diverse prosjekter