Infoskriv august/september 2017

Skrevet av Regionkontor . Publisert i

info august/september 2017

  • SMIL – søknadsfrist 15. september
  • Dreneringstilskudd
  • RMP – søknadsfrist 20. oktober
  • Produksjonstilskudd – ny søknadsfrist 15. oktober
  • Innovasjon Norge – søknadsfrist 1. desember