Infoskriv august 2013

Skrevet av Regionkontor . Publisert i

infoskriv august 2013 fra Regionkontor landbruk 

  • Elektronisk søknad om RMP og produksjonstilskudd
  • Søknadsfrist for SMIL
  • Tilskudd til grøfting
  • Ny landbruksveileder
  • Aktuelle kurs