Beitebruksplan Nordre Øyeren og Sørumsneset

Skrevet av Regionkontor . Publisert i

Beitebruksplan Nordre Øyeren og Sørumsneset er utarbeidet i tråd med forvaltningsplanen for Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservater, samtidig baserer planen seg på innspill fra beitebrukere som har kunnskap og erfaring om tradisjonelt beitebruk i reservatene.  Fylkesmannen Oslo og Akershus, Fet kommune, Skedsmo kommune og Rælingen kommune er prosjekteiere som har finansiert prosjektet.