Foto: Ida Marie Gjersem

Returordning for landbruksplast

Returordningen for landbruksplast skal sikre at plasten blir samlet inn og gjenvunnet til det beste for miljøet. Plastfraksjonene som hentes inn fra landbruket er primært folie (rundballeplast) og PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker). Plasten kan leveres gratis til lokale innsamlingsplasser over hele landet. I vårt distrikt er det Ragn-Sells Avdeling Gardermoen, telefon 22800800 og Stena Recycling […]

Bruk av avløpsslam

Den som planlegger å ta i mot og bruke avløpsslam må sende melding til kommunen senest 2 uker før første levering. Benytt meldeskjema om bruk av ublandet avløpsslam. Vedlagt meldingen skal det være et kart med avmerking av hvor slammet skal lagres og spres og en varedeklarasjon fra slamleverandør for kvalitetsklasse på slammet.

Floghavrebekjempelse

Floghavre er et alvorlig ugress som sprer seg voldsomt og reduserer kornavlingene om det ikke blir bekjempet. Det er en egen forskrift som skal sikre bekjempelse og hindre spredning av floghavre. Den som er driftsansvarlig for landbrukseiendom skal sørge for årlig floghavrekontroll, og bekjempe floghavre på hele eiendommen. Luket floghavre skal destrueres så floghavren ikke spres.

Ridning og hestemøkk på gangveier

Regionkontor landbruk setter fokus på ridning og hestemøkk på gangveier etter at temaet ble løftet som spørsmål i kommunestyret i Skedsmo 26.2.2014. Ridning som sport og friluftsliv har blitt en økende aktivitet til glede for barn, unge og voksne i hestemiljøer på gårder og ridesentre i Skedsmo.

Mattilsynet sjekker norsk hestehold

Mattilsynet startet i mars 2014 et tilsynsprosjekt «Dyrevelferd i hestehold», hvor rundt 750 hestehold over hele landet vil få besøk. Hovedmålet med tilsynsaksjonen er å kartlegge hvordan norske hester har det og samtidig øke kompetansen, både hos hesteeierne og hos Mattilsynets medarbeidere. Økt kompetanse vil føre til økt velferd for hestene.