Næringsutvikling i landbruket

Det finnes en rekke muligheter med tjenester og virkemidler for utvikling av landbruksbedrifter og landbruksrelatert næringsutvikling. Regionkontor landbruk er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge for søknad om lån og tilskuddsmidler til næringsutvikling i tilknytning til tradisjonelt landbruk og til tilleggsnæring for gårdsbruk i våre kommuner.

Innovasjon-Norge (IN) og investeringsmidler i 2019

I 2018 fikk IN en ekstra pott til investeringer i tradisjonelt landbruk. Den varme og tørre sommeren som førte til dårlige avlinger hos bøndene har medført at det har vært relativt få henvendelser om søknader i høst til IN-Akershus og Oslo.

Ny veileder – Hesten som ressurs

Regjeringen lanserte i mai 2018 veilederen «Hesten som ressurs». Dette er et oppslagsverk for både offentlig ansatte og aktører i hestebransjen.