Foto: Ida Marie Gjersem

Returordning for landbruksplast

Landbruket er svært gode på resirkulering av plast, men det er alltid rom for forbedring. Returordningen for landbruksplast skal sikre at plasten blir samlet inn og gjenvunnet til det beste for miljøet. Plastfraksjonene som hentes inn fra landbruket er primært folie (rundballeplast) og PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker).

Fagdag om landbruksbygg i tre

Lær om mulighetene, byggemåter og økonomien med landbruksbygg i tre onsdag 28.oktober på Østre Romerike. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Hva er endret i RMP 2020?

For søknadsomgangen 2020 er det flere endringer for Regionalt miljøprogram i Oslo og Viken. Blant annet for ordningene; pollinerende soner, tilskudd til fangvekster og gras på arealer utsatt for flom og erosjon.