Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Portforbud for tamme fugler grunnet fugleinfluensa

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa. For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i hele Norge. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak.

Veileder for NMSK-tilskudd 2021

Årets tilskuddsmidler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er nå fordelt, og RKL har utarbeidet en veileder for tilskuddsordningen.