Bygdeutviklingspris 2016 i Oslo til Anja Bruland og Ida Tindeskog ved Abildsø gård

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Landskap og Næring

Blomsterhagen og Anja Bruland og Ida Tindeskog har mottatt Bygdeutviklingsprisen 2016 for Oslo. De har egenproduserte økologiske snittblomster på Abildsø gård som basis for sitt blomsterutsalg og sine blomsterleveranser i Oslo. Prisen får de for sitt pionerarbeid på sitt område både lokalt og nasjonalt, og de har skapt en virksomhet som på sitt område er Norges mest unike og miljøvennlige aktør. De har bygget opp et helhetlig og bærekraftig konsept og tar hånd om hele verdikjeden selv.

Ved Abildsø gård bygget de opp sin virksomhet i 2009 i undringen over hvorfor det ikke fantes norske frilandsdyrkede økologiske snittblomster i vekstsesongen. De har bakgrunn som økoagronom, gartner og blomsterbinder og som skuespiller og anleggsgartner. Bedriften er stadig i utvikling for å etablere nye områder som de vil etablere seg på. Vi venter med spenning på det neste. Blomsterhagen tar også aktivt del i Abildsø gård, ved Asgeir Føyen, og innpåtunet aktivitet der.

Landbrukskontoret håper en diktbok av Hans Børli kan være en blomsterbukett av varig verdi. Gratulere!

Innovasjon Norge deler ut Bygdeutviklingsprisen i alle landets fylker. Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Prisen er 50 000 kroner, og de går nå videre som kandidat til den nasjonale bygdeutviklingsprisen.

Les mer på hjemmesiden til Blomsterhagen

Se video fra Innovasjon Norge