Bli med på nasjonal dugnad for skogplanting

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell, Skogbruk

Som de fleste næringer, ser skogbruket noen utfordringer i horisonten på grunn av korona-pandemien. Først og fremt står vi i fare for å ikke ha nok arbeidskapasitet til skogkulturtiltak, spesielt skogplanting. Skogselskapet anmoder de som kan å registrere seg som skogplanter.


Skogbruket, som landbruket ellers, har hatt en stor andel utenlandsk arbeidsstyrke. Dette byr på utfordringer når grenser stenges og karantener innføres. Skogselskapet melder om 35 millioner planter på lager, som helst skulle blitt satt ut i skogen og ikke havna som kompost. Foruten de økonomiske konsekvensene dette får, vil også klimaet til en viss grad bli påvirket hvis plantene ikke blir satt ut. Skog i vekst bidrar sterkt til å binde mye CO2.

Derfor anbefaler Regionkontor landbruk til å melde sin interesse. Klikk på linken nedenfor, så kommer du til Skogselskapets hjemmesider der du kan melde deg på.

Bli med på nasjonal dugnad for skogplanting