Bioenergi – nye satser for tilskudd fra Innovasjon Norge

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk, Landskap og Næring

Innovasjon Norge har økt tilskuddssatsene gjennom bioenergiprogrammet for investeringer i anlegg for varmesalg fra 35 – 40 %. Maksimal tilskuddssats for investeringer i gårdsvarmeanlegg for næringsformål har økt fra 30 til 33 % med øvre tilskuddsgrense på 400 000 kroner.

Formålet med bioenergiprogrammet er å stimulere jord- og skogeiere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. Det legges stor vekt på at det bygges anlegg som bidrar til utnyttelse av lokalt produsert brensel fra skog eller kulturlandskap. Det er videre et mål at varmeselskapet sjøl eller andre bønder har mulighet til å bli brenselleverandører.

Søker må sende ordinær investeringssøknad, elektronisk. For mer informasjon og lenke til elektronisk søknadskjema se hjemmesiden til Innovasjon Norge.