Autoriasasjon for bruk av plantevernmidler

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler må ha autorisasjonsbevis, et såkalt sprøytesertifikat. For å få autorisasjonsbevis må man avlegge og bestå prøve/eksamen, og man må ha dokumentert yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler.

Kurs for plantevernautorisasjon arrangeres i Oslo og Akershus jevnlig gjennom blant annet Natur videregående skole, Hvam videregående skole og Romerike landbruksrådgivning.

For de som skal ta autorisasjonsbevis for første gang består opplæring av teoretisk kurs (12 timer), obligatorisk praksisdag (7 timer) og skriftlig prøve (1 time). Ingen hjelpemidler utenom kalkulator er tillatt. For de som skal fornye autorisasjonsbeviset består opplæring av obligatorisk teorikurs (7 timer) og skriftlig prøve (1 time). Det er tillatt å bruke hjelpemidler til å besvare prøven, dvs. kursbøker, egne notater og kalkulator.

Etter avlagt og bestått prøve må hver enkelt ta kontakt med landbrukskontoret i den kommunen der de har yrkesmessig behov for bruk av plantevern. Landbrukskontoret registrerer de som er berettiget autorisasjonsbevis i en database hos Mattilsynet, og et plantevernbevis sendes pr post til folkeregistrert adresse for innehaver av beviset. Autorisasjonsbeviset gjelder for 10 år fra avlagt prøve.

Mer informasjon om ordningen med autorisasjonsbevis kan finnes hos Mattilsynet