Forfatterarkiv

Det hendte så mangt – Årsmelding 2020

Landbrukskontoret har laget en ny årsmelding. I den kan du lese om det varierte i landbruk, skogbruksinnsats, jordbruksinnsats, miljø og kulturminnevern, og prosjekter gjennomført i 2020.