Ekstra arbeidskraft i landbruket

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

For landbruket vil det være vanskelig å få arbeidshjelp fra utenlandske sesongarbeidere i 2020. Det kan også være gårdbrukere som har behov for ekstra hjelp i forbindelse med sykdom og/eller karantene.

Landbrukstjenester Akershus har meldt fra at de har økt beredskapen i forbindelse med koronoavirussituasjonen. De har beredskap med landbruksvikarer, avløsere og annen arbeidskraft. Les mer i eget Informasjonsskriv fra Landbrukstjenester Akershus.

Nettsiden «Bord til Jord» kobler bønder som trenger arbeidskraft med permitterte og/eller oppsagte.