Laster Arrangementer

« Alle aktiviteter

  • Dette event har allerede funnet sted.

Nytt tilskudd: Landbrukets klima- og miljømidler 2022

  mars 1

Statsforvalteren i Oslo og Viken gir prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak innen klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, naturmangfold/kulturminner i kulturlandskapet og til forurensning til vann, jord og luft. Total ramme for dette nye tilskuddet er på kr 1 450 000 i 2022.

Hvem kan søke?

  • landbruksforetak eller andre bedrifter
  • kommuner
  • fag- eller næringsorganisasjoner
  • kompetansebedrifter, utrednings- eller forskningsmiljøer

Prioriteringer 2022

Det skal prioriteres prosjekter som styrker klimavennlig driftspraksis og kunnskap om klimautfordringer i jordbruket. I tillegg er det i Regionalt miljøprogram (RMP) 2019-2022 for Oslo og
Viken løftet frem følgende tema:

  • karbonlagring i jord og jordhelse
  • tiltak knyttet til pollinerende insekter
  • lavere forbruk av kjemiske plantevernmidler
  • økt oppslutning om miljøtiltak i næringen
  • miljørådgivning til foretak i områder med sårbare vannforekomster

Et viktig vilkår for tildeling er at kunnskap fra prosjektet gjøres tilgjengelig for næringsutøverne og raskt implementeres i praktisk jordbruk.

Søknad sendes elektronisk via Altinn, på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Søknadsfristen er 1. mars 2022.

Les hele utlysningen her

Detaljer

Dato:
mars 1
Kategori for Arrangement:
Arrangement Tags:
,