Laster Arrangementer

« Alle aktiviteter

Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd

  oktober 15

Søknadsfrist for RMP er 15. oktober.

Du kan opprette søknad og begynne å registrere tiltak allerede fra 15. september. Vi anbefaler sterkt å være tidlig ute. Det er mange ordninger å sette seg inn i, og det kan være tidkrevende å registrere alle tiltak i kartløsningen for søknaden.

Du kan søke tilskudd til tiltak mot forurensning, for eksempel ingen/utsatt jordarbeiding, fangvekster, grasdekte vannveier eller grasdekte vegetasjonssoner.

Du kan søke tilskudd til kulturlandskapstiltak og biologisk mangfold, for eksempel beite, skjøtsel av slåttemark, soner for pollinerende insekter eller skjøtsel av kulturminner.

Søk elektronisk via altinn.

Du kan lese mer om ordningene og foreløpige satser hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Detaljer

Dato:
oktober 15
Kategori for Arrangement: