KORN 2024

Korn 2024 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving

Tidspunkt
Tirsdag 05.03.2024 10.00 - onsdag 06.03.2024 15.00
Sted
Scandig Oslo Airport

Programmet fokuserer på formidling av resultater fra ulike forskningsprosjekter og temaer omkring produksjon og anvendelse av norsk korn. Det blir foredragsholdere fra NIBIO, NLR, NMBU, Graminor og andre.

For mer informasjon besøk nettsidene til Norsk Landbruksrådgiving.