Tilskudd ved produksjonssvikt

Jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt som har klimatisk årsak kan søke om tilskudd. Søknadsfristen er 31. oktober. Avlingen i skadeåret må være mindre enn 70 prosent av gjennomsnittsavlingen for vekstgruppen for å utløse grunnlaget for tilskudd. Det vil si at det er en egen risiko på 30 prosent.

Dato
31. oktober 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
søknadsfrist altinn

For produksjonssvikt innen vekstgruppene frukt, korn og annet frø til modning eller grovfôr i foretak med husdyr, går du til skjema Tilskudd ved produksjonssvikt.

For produksjonssvikt innen vekstgruppene bær, grønnsaker, poteter eller grovfôr salgsproduksjon, går du til skjema Erstatningsordningene i landbruk

Tilskudd kan gis til foretak som:

  • har hatt svikt i plante- eller honningproduksjon forårsaket av klimatiske forhold 
  • på skadetidspunktet oppfyller vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd
  • ikke kan få dekket tapet gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning eller på annen måte
  • uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå