Søknadsfrist produksjonstilskudd Del 1 2023

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Det er kun husdyrprodusenter som skal søke ved del 1.

Dato
15. mars 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
søknadsfrist altinn

I søknaden del 1 skal du oppgi:

  • antall dyr foretaket disponerte 1. mars i søknadsåret, fordelt på dyreslag
  • antall livdyr av kylling og kalkun som har blitt solgt i søknadsåret
  • Hvis du slakter gris, kylling, kalkun, ender eller gjess i løpet av søknadsåret, må du krysse av for at Landbruksdirektoratet kan hente opplysninger fra Leveransedatabasen. Hvis du ikke krysser av, vil du ikke motta tilskudd for dyrene som er levert til slakt.

 

Gå til skjema Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket via Altinn, for å søke.