Viltforvaltning i Skedsmo, Nittedal og Lørenskog

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Viltforvaltning

Regionkontor landbruk har ansvar for hjorteviltforvaltningen i Nittedal og Lørenskog kommune og har sekretærfunksjon i vilt- og innlandsfiskenemnda i Skedsmo kommune.

Med hjortevilt menes det elg, hjort, rådyr og bever. For forvaltning av annet vilt som rotter, mus, fugler, grevlinger, rev, veps, m.m. ta kontakt med miljørådgiver eller naturforvalter i kommunen.

 

Kommunens myndighet:

 

Kontakter:

 

Aktuelle lover og forskrifter:

Viltloven

Lov om laksefisk og innlandsfisk

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

 

Aktuelle lokale forskrifter:

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nittedal kommune, Akershus

Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Skedsmo kommune, Akershus

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Rælingen m.fl.

 

Søknadskjemaer:

Søknad om godkjenning/endring av vald

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde

 

Aktuelle lokale planer:

Overordnet forvaltningsplan for hjortevilt i Nittedal kommune 2016