Veileder for SMIL- og dreneringstilskudd 2017

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Veilederen inneholder info om aktuelle SMIL- og dreneringstiltak, tilskuddssatser, satser for egen innsats og noen tips og råd. Hensikten er å gjøre enklere til å søke SMIL- og dreneringsmidler.

Veileder SMIL og drenering 2017 – oppdatert