Veileder for SMIL- og dreneringstilskudd 2018

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell, Jordbruk

Veilederen inneholder info om aktuelle SMIL- og dreneringstiltak, tilskuddssatser, satser for egen innsats, flere tips og råd. Hensikten er å gjøre det enklere til å søke SMIL- og dreneringsmidler.

Veileder SMIL og drenering 2018