Varsel om feltarbeid fra NIBIO i Skedsmo høsten 2018

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

NIBIO vil fra uke 42 og utover høsten drive ajourføring av tidligere jordsmonnkartlagt areal i Skedsmo kommune. Kommunen ble opprinnelig kartlagt på slutten av 80-tallet. Høstens feltarbeid vil foregå spredt over hele kommunen og innebærer at personell fra NIBIO vil gå over deler av jordbruksarealet. Områder som er oppdyrket etter første gangs kartlegging vil bli jordsmonnkartlagt. Fra 80-tallet og fram til i dag har det skjedd endringer i klassifikasjonssystemet som brukes ved kartlegging i felt. I tillegg til kartlegging av «nye areal», vil det derfor være behov for å foreta en viss feltkontroll av tidligere kartlagt areal.