Tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk, Næringsutvikling, Skogbruk

Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk, og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m. Mer info om denne tilskuddsordningen og søknadskjema finnes her https://www.akershus.no/ansvarsomrader/tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=206381