Skogtilskudd

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Skogbruk

Tilskudd gis til nærings- og miljøtiltak i skogbruket for å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdiene i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Kommunen utarbeider tiltaksstrategier, og disponerer en årlig tilskuddsramme som blir tildelt av fylkesmannen. Søknader om tilskudd vurderes i forhold til mål og prioriteringer som er omtalt i tiltaksstrategiene og etter råd fra næringsorganisasjonene.

Informasjon over tilskuddene ligger under landbrukets tiltaksstrategier for kommunene.

Søknadsskjema for tilskudd til skogkultur finner du her.