Innlegg tagget med ‘tilskudd; ulv; konfliktdempende’

Tilskudd til konfliktdempende tiltak mot ulv i Rælingen kommune

Rælingen kommune har mottatt kr 1 025 500,- i tilskudd til konfliktdempende tiltak mot ulv. Formålet med ordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir. Kommunene skal selv beslutte hvilke konfliktreduserende tiltak som finansieres. Rælingen kommune lyser nå ut midlene som en intern tilskuddsordning i kommunen for tiltak som kan gjennomføres første halvdel […]