Søknader til Innovasjon Norge

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Næringsutvikling

WP_20150621_018eidsvollVarsel: Frist for 2016-søknader til Innovasjon Norge er 1. desember 2015.

Etablerertilskudd, investeringstilskudd og lån.

Innovasjon Norge har endret saksbehandlingsrutinene sine, slik at alle nye søknader for 2016 skal sendes innen 01.12.2015. Resultatet er at sluttbehandlingen blir tidligere ferdig hos dem på vårparten. Det er en viktig forutsetning at alle nødvendige vedlegg til søknaden følger med søknaden.

For søknaden legger en til grunn Retningslinjer for bruk av bedriftsrettede virkemidler på landbrukssektoren i Østfold, Oslo og Akershus for 2015.

I retningslinjene finner en opplysninger om hva som kan få midler og ikke, og hvilket støttenivå en kan søke på. Fra neste år vil det ikke være mulig å søke rentestøtte som i 2015.

Innovasjon Norge har også lyst til å møte mulige søkere og deres prosjekt på gårdene i løpet av 5. – 30. oktober. Meld fra til landbrukskontoret innen 25. september om dere vil ha et slikt besøk.

I Østfold vil det bli arrangert byggelederkurs 4. – 5. november.