Slik får du opprettet produsentnummer

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Dersom du har behov for produsentnummer må du ta kontakt med oss på landbrukskontoret. Vi trenger da noe basisinformasjon for å kunne opprette et produsentnummer ved å lage en driftstilknytning mellom din virksomhet og eiendommen hvor virksomheten drives.

For å få et produsentnummer kan sende en e-post til post@regionkontorlandbruk med følgende opplysninger:

  • Organisasjonsnummer til foretaket som skal ha driftstilknytning
  • Hvilken eiendom virksomheten drives på (adresse og/eller gnr/bnr)
  • En kort beskrivelse av drift og hvorfor du trenger produsentnummer

Dersom du kun driver en hobbyproduksjon, og ikke har noe organisasjonsnummer, trenger vi opplyst ditt personnummer for å kunne opprette produsentnummer.