Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. For 2017 er det søknadsfrister 15. mai og 15. oktober.

Alle som søker om produksjonstilskudd, oppfordres til å levere søknaden elektronisk via Altinn. Det reduserer risikoen for feil i søknaden, ettersom en rekke opplysninger blir kontrollert før du sender søknaden. Du får dessuten kvittering for levert søknad. Det er trygt og enkelt å levere søknaden elektronisk. Hvis du har søkt om produksjonstilskudd tidligere, er det elektroniske søknadsskjemaet forhåndsutfylt med opplysninger fra dine tidligere søknader.

For mer informasjon, veiledningshefte og utskrift av papirskjema se nettsiden til landbruksdirektoratet.

Landbrukdirektoratet oppfordrer bønder til å søke tilskudd elektronisk

Er du ny søker må du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Du må blant annet sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret. Landbruksregisteret viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Søknaden om produksjonstilskudd kan ikke behandles uten en slik registrering.

For å være berettiget å søke produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må foretaket fylle visse vilkår:

  • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
  • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer

Foretaket må disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for. Alt areal skal som hovedregel høstes eller avbeites minst én gang i løpet av vekstsesongen for å være berettiget tilskudd.