Postliste

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Regionkontor landbruk har flyttet til Lørenskog kommune, og det betyr nytt saksbehandlerverktøy og andre rutiner for postlister. 

Vi har ikke en løsning per dags dato som viser en ukentlig postliste, slik som vi hadde tidligere. Foreløpig må du inn på Lørenskog kommunes hjemmeside. Du kan enten finne postliste for hver enkelt dag, eller du kan søke på arkivsaker og velge sakstyper «landbrukssaker». Dette er ikke noe postliste, men du vil få oversikt over landbrukssakene.

RKL jobber med å finne en løsning slik at postjournalen vil være tilsvarende som den var for gamle RKL.