Plantevernjournal – integrert plantevern

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Norsk Landbruksrådgiving har utarbeidet en mal for plantevernjournal og sjekklister som tar hensyn til prinsippene for integrert plantevern. Malen er godkjent av Mattilsynet. 

For å laste ned malen og lese mer se nettsidene til Norsk Landbruksrådgiving.

Mattilsynet har også utarbeidet en Veileder til forskrift om plantevernmidler