Pass på rådyrkillingene ved grasslåtten

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Viltforvaltning

Rådyrkillinger fødes fra slutten av april og fram mot midten av juni. De aller fleste fødes i løpet av en kort hektisk periode fra midten av mai og ut i juni.  I de årene som grasveksten er god og graset er slåtteklart før rådyrkillingene følger geita, vil det være en økt risiko for at de kan ligge og trykke i enga når slåtten starter. Etter rødreven er det slåmaskinknivene som trolig tar livet av flest små rådyrkillinger.

Ved å gjennomføre tiltak som uroer geita før kveldsbeite dagen før slåtten, og hindre at hun får tilgang til å beite på enga siste natta før slåtten, er muligheten stor for at hun trekker killingene til kantsoner eller nærliggende skog. Uroen bør opprettholdes gjennom natta ved å sette ned skremsel som både beveger seg i vind, lukter av mennesker og gjerne lager lyd. Skremslene bør fjernes når slåtten er gjort slik at rådyra ikke vennes til at de finnes. Prioriter steder hvor det er kjent at rådyr ofte går ut for å beite.

Norges jeger- og fiskerforbund har laget en brosjyre om rådyr og slått, som gir nyttig informasjon.