Unngå bål- og bråtebrenning

På grunn av en snøfattig vinter, og varmt vær den siste tiden er det nå stor skog- og gressbrannfare. Det er i tillegg rapportert om stor trafikk i Marka. Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS oppfordrer sterkt om å unngå bål- og bråtebrenning, selv om det ordinære bålforbudet ikke trer i kraft før 15. april. […]

Landbrukskontoret i hjemmekontor

Landbrukskontoret i Lørenskog Hus er stengt midlertidig. Vi er fremdeles operative med hjemmekontor, og utfører rådgiving og saksbehandling. Alle søknadsfrister for tilskudd er aktive.

Nye fagskolestudier på Hvam

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam tar nå opp studenter til to ulike studier, med oppstart til høsten. Studiene gjennomføres på deltid, med 8-10 samlinger pr. år, praksisperioder og nettstudier. Søknadsfristen er 15. april.

Postliste

Regionkontor landbruks postliste finner du ved å trykke på «Postliste» under. Det er en ukes forsinkelse på uthenting til postlisten, basert på journalført dato. Journalpostene blir liggende ute i 90 dager før de fjernes.