• Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
    Kjenner du til noen som gjør en positiv innsats for kulturlandskapet i vår region? Regionkontor landbruk ønsker å få innmeldt kandidater til kulturlandskapsprisen for 2017. Frist for å melde inn kandidater er fredag 30. juni 2017.
  • Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
    Husk ny telledato 1. mai og søknadsfrist 15. mai for foretak med husdyrproduksjon. Søknadsfristen er absolutt, og det vil ikke lenger være mulig å levere søknad på papir.
  • Foto: Ida Marie Gjersem
    Enkelte miljøtiltak må planlegges nå før våronna. Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag, grasdekte vannveier i dråg, fangvekster og ugrasharving for å redusere bruk av plantevernmidler er alle viktige tiltak. Alt areal i våre 5 kommuner inngår i prioriterte områder, noe som betyr høyere tilskuddssatser.
  • Veilederen inneholder info om aktuelle SMIL- og dreneringstiltak, tilskuddssatser, satser for egen innsats og noen tips og råd. Hensikten er å gjøre enklere til å søke SMIL- og dreneringsmidler.

Nytt infoskriv fra Regionkontor landbruk

Regionkontor landbruk har sendt ut nytt infoskriv for september 2016. Du kan lese om kulturlandskapsprisen 2016, Innovasjon Norge, endringer i RMP og kurs for nye gårdbrukere.

Stadig flere søker produksjonstilskudd elektronisk

Ved søknadsfristen 20. august 2016 ble 96 % av søknadene til Regionkontor landbruk sendt inn elektronisk via altinn. Best i klassen er Nittedal og Rælingen hvor 100 % ble sendt elektronisk, i Skedsmo ble 97 % sendt elektronisk, i Oslo 92 % mens i Lørenskog ble 86 % av søknadene sendt elektronisk.