Skogkurs tilbyr nettkurs i planting

SKOGSKOLEN lanserer nå nettkurset om skogplanting. Kursets hovedmålgruppe er nye plantører, men det vil også passe for skogeiere og andre som ønsker en oppdatering.

Hva er urbant landbruk

Urbant landbruk er dyrking av mat i urbane omgivelser. Det omfatter dyrking i pallekarmer, parseller, skolehager, private hager eller i nærmiljøhager.

Våronn – tid for miljøtiltak

Har du vurdert å anlegge grassoner mot vassdrag eller soner med blomsterblanding for pollinerende insekter? Fylkesmannen i Oslo og Viken har laget en egen brosjyre for våronna til planlegging av aktuelle RMP miljøtiltak.