• Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
    Kjenner du til noen som gjør en positiv innsats for kulturlandskapet i vår region? Regionkontor landbruk ønsker å få innmeldt kandidater til kulturlandskapsprisen for 2017. Frist for å melde inn kandidater er fredag 30. juni 2017.
  • Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
    Husk ny telledato 1. mai og søknadsfrist 15. mai for foretak med husdyrproduksjon. Søknadsfristen er absolutt, og det vil ikke lenger være mulig å levere søknad på papir.
  • Foto: Ida Marie Gjersem
    Enkelte miljøtiltak må planlegges nå før våronna. Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag, grasdekte vannveier i dråg, fangvekster og ugrasharving for å redusere bruk av plantevernmidler er alle viktige tiltak. Alt areal i våre 5 kommuner inngår i prioriterte områder, noe som betyr høyere tilskuddssatser.
  • Veilederen inneholder info om aktuelle SMIL- og dreneringstiltak, tilskuddssatser, satser for egen innsats og noen tips og råd. Hensikten er å gjøre enklere til å søke SMIL- og dreneringsmidler.

Geitmyra matkultursenter vinner bygdeutviklingspris

Geitmyra matkultursenter i Oslo fikk Innovasjon Norges Bygdutviklingspris denne uken. På gårdstunet ved Sagene får barn være med på hele prosessen fra jord til bord, fra slakting av dyra, til maten er servert og klar til å nytes. 

Autorisasjonskurs plantevern

Romerike landbruksrådgivning og Hvam videregående skole tilbyr våren 2014 førstegangskurs og fornyingskurs for autorisasjon til bruk av plantevernmidler. For å få autorisasjonsbevis må man avlegge og bestå prøve/eksamen, og man må ha dokumentert yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Bed & Breakfast på gård

Margrethe Henden Aaraas fra Nittedal leder videreføringen av prosjektet Bed & Breakfast på gård i Oslo og på Romerike. Interessen blant bønder for å åpne gården for overnatting skal undersøkes nærmere. Bønder i Oslo og på Romerike får mulighetene til å arbeide med organisering og kvalitetssikring av denne typen grønt reiseliv.

Miljøplankurs 10. desember i Sørum

Miljøplanen er et hjelpemiddel til å registrere, planlegge og å gjennomføre miljøtiltak på gården. Romerike landbruksrådgivning arrangerer kurs 10. desember i samarbeid med landbrukskontorene i Fet og Sørum kommune.

Landbrukshelga i Akershus

Landbrukshelga i 2014 er 25-26. januar på Hurdalsjøen Hotell. Det er mange faglag og organisasjoner som inviterer til kurs. I løpet av helga tilbys 14 kurs innenfor mange ulike tema.

Næringsutvikling i landbruket

  Det finnes en rekke muligheter med tjenester og virkemidler for utvikling av landbruksbedrifter og landbruksrelatert næringsutvikling. Regionkontor Landbruk er førstelinje for søknad om lån og tilskuddsmidler til næringsutvikling i tilknytning til landbruk og til tilleggsnæring for gårdsbruk i regionen.