Tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren

Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk, og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m.

Kurs i smart bruk av skogfond

Kurs i smart bruk av skogfond holdes i Sørumsand 30. januar 2019. Påmelding innen 25. januar. Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene. Kurset gir deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk […]

Innovasjon-Norge (IN) og investeringsmidler i 2019

I 2018 fikk IN en ekstra pott til investeringer i tradisjonelt landbruk. Den varme og tørre sommeren som førte til dårlige avlinger hos bøndene har medført at det har vært relativt få henvendelser om søknader i høst til IN-Akershus og Oslo.

Bygdeutviklingspris til BYBI i Oslo

BYBI mottok nylig årets bygdeutviklingspris for Oslo i Oslo rådhus. Innovasjon Norge delte ut prisen, mens Byråd Lan Marie Nguyen Berg holdt arrangement og lokale for begivenheten. Prisen skal synliggjøre hovedstadens betydning for norsk landbruk både som marked og innovasjonsarena.

Bygdeutviklingspris til BYBI i Oslo

I Oslo rådhus nylig, fikk BYBI Bygdeutviklingsprisen for 2018 for Oslo. Innovasjon Norge delte ut prisen, mens Byråd Lan Marie Nguyen Berg holdt arrangement og lokale for begivenheten. BYBI driver et allsidig arbeid både som lokalt birøkterlag med sine 400 medlemmer og næringsutøver ved salg av honning i hele Oslo. Gjennom sitt engasjement deltar de […]