Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Nye søknadsfrister for produksjonstilskudd

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell

Husk ny telledato 1. mai og søknadsfrist 15. mai for foretak med husdyrproduksjon. Søknadsfristen er absolutt, og det vil ikke lenger være mulig å levere søknad på papir.

Trykk på lenken under for å lese informasjonsskriv sendt ut fra Landbruksdirektoratet

Informasjonsskriv


Telledato og søknadsfrister

Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye produksjonstilskuddssystemet.

I 2017 er søknadsfristene 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. Når du skal søke om tilskudd, avhenger av hva du søker tilskudd for. Utbetaling skjer i februar året etter søknadsfristene. Fra og med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober).

Søknadsfristene blir absolutte!

Det vil ikke lenger være mulig å levere søknaden etter fristen med et trekk på 1 000 kroner per dag, dette betyr at søknader levert inn etter fristen ikke vil bli behandlet. Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i mai?

I søknaden med søknadsfrist 15. mai, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mai. Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon. I tillegg tas dyretallet per 1. mai med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.

Er du ny søker?

Er du ny søker må du kontakte landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret, som er et register som viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Landbruksregisteret henter opplysninger om foretak og virksomhet fra Enhetsregisteret. Du får ikke levert søknad om produksjonstilskudd med mindre foretaket er registrert i Enhetsregisteret både med foretak og virksomhet.

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd