NY HØRING – Beverforskrift for Skedsmo kommune

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Viltforvaltning

Kommunestyret vedtok den 10.10.2018 å sende beverforskriften for Skedsmo kommune på ny høring med følgende endringer:

  • Kartlegging av beverbestanden skal gjøres nå, slik at man kan få et konkret bestandsmål om antall dyr som skal skytes og antall dyr som anses for å være en bærekraftig bestand.
  • Jakttiden innskrenkes fra nasjonale 1.10 – 30.4 til 1.10 -1.3 for å beskytte beveren i hekke- og yngletida.

Høringsdokumenter:

  1. Ny høringsforslag til beverforskrift for Skedsmo kommune
  2. Vedtak KST 10102018 Beverforskrift på ny høring

Høringsinnspill sendes til e-post: post@regionkontorlandbruk.no

Post: Regionkontor landbruk Pb 84, 2001 Lillestrøm

Høringsfrist: 4.1.2019

 

Inntil videre er det er ikke åpen for beverjakt i Skedsmo kommune.