Nødfôring av hjortevilt

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Viltforvaltning

Mattilsynet forbyr i Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) om å legge ut fôr eller å sette ut saltslikkesteiner til ville hjortedyr i hele landet. Hjortedyr i denne forskriften forståes i vårt område som rådyr, elg og hjort.

På grunn av snøforholdene kan det være aktuelt med nødfôreing av hjortevilt. Grunneiere eller valdansvarlige kan søke Mattilsynet om tillatelse for nødfôring. Søknaden skal være begrunnet og gir beskrivelse av fôringsoppleget og plassering av fôringssted.

Mattilsynet kan gi tillatelse for nødfôring med vilkår om at fôringsplassen overvåkes slik at dyr med avvikende oppførsel kan avlives og prøvetas.

Mer informasjon om nødfôring kan leses på hjemmesidene til Mattilsynet.