Nettverkssamling for urbane landbrukssentre

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Regionkontor Landbruk deltok på Nettverkssamling for urbane landbrukssentre, på Bygdø kongsgård, 13. februar. Samlingen var organisert av Marianne Leisner, prosjektleder for Kongsgårdens eget urbane landbrukssenter, Gartneriet. Syv initiativ fra hele landet ble presentert, med stor geografisk spredning; det var deltakere fra Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Skien, Porsgrunn, Lørenskog og Oslo. Bonde- og Småbrukarlaget, Debio og Oikos var også representert. Vi fikk innblikk i mangfoldet av aktiviteter som foregår, kobling til forskning og undervisning, involvering av nærmiljø og tilretteleggingen av mangfoldige lokale kretsløp. I en felles, avsluttende diskusjon ble verdien av å videreføre samarbeidet gjennom et felles nettverk fremhevet.

Bilde fra nettverkssamlingen for urbane landbrukssentre