Miljørådgiving til nye gårdbrukere på Romerike

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Romerike Landbruksrådgiving tilbyr gratis miljøråd til nye brukere på Romerike (oppstart de siste 5 år). Det er et uforpliktende tilbud.

Miljørådet består av ca. en times befaring på gården, etterfulgt av en samtale der vi går gjennom blant annet ordningene i Regionalt miljøprogram, diskuterer gjødsling, jordarbeiding og ser på mulighet for å søke SMIL-midler. Besøket varer maks tre timer. I etterkant lages det en rapport. Den kan blant annet brukes som utgangspunkt for å søke SMIL-midler.

Landbruksrådgivingen kan tilby miljøråd til 10 brukere, derfor er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder!

Kontakt: Stine Vandsemb: Stine.vandsemb@nlr.no                     eller tlf. 992 70 389.