Ledig stilling

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Ved Regionkontor Landbruk er det ledig engasjement i 100 % stilling i 2019 som rådgiver for snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

 • I hovedsak er arbeidsoppgavene knyttet til landbruksforvaltning og til prosjektet «Jordsmonn i plan- og bygningslovssaker».
 • Forvaltning av landbrukets lovverk og tilskuddsordninger inngår i oppgavene. Kontoret samarbeider tett med andre samfunnsområder i kommunene, herunder plan- og bygningsmyndighetene og miljøvernleder.
 • Prosjektet skal legge til rette for omforente rutiner i våre fem kommuner som plan- og bygningsetatene benytter når de stiller krav til ivaretakelse av landbrukshensyn i sin saksbehandling, og kartlegge arealer som erstatningsarealer/forbedringsarealer for jordbruket i kommunene.
 • Til stillingen vil det kunne bli tillagt andre, men små prosjektrelaterte oppgaver. Kontoret har ansvar for et variert spekter av oppgaver; Kystgeit i Oslo, Skjøtselsplan for Sørkedalen, Miljøfaglige prosjekter i vannområde Nitelva og Leira, og Skogkulturprosjekter.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning minimum Master høgskole/universitetsutdannelse innen landbruk, natur og miljø eller tilsvarende
 • Landbruksfaglig og/eller kulturlandskapsfaglig bakgrunn
 • Planfaglig kunnskap er en fordel
 • Alminnelig gode IT-kunnskaper
 • Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner på norsk
 • Fordel med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Egen bil må disponeres.

For fullstendig stillingsutlysning klikk her