Landbrukets tiltaksstrategier videreføres ut 2017

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk, Skogbruk

Landbrukets tiltaksstrategier i Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo, beskriver NMSK (nærings- og miljøtiltak i skog), SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket), og skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. Strategiene ble utarbeidet for perioden 2013-2016, og skulle derfor være rullert i år.

Fordi miljøprogrammet skal rulleres både nasjonalt og regionalt, er rulleringen av den lokale tiltaksplanen utsatt ett år, i påvente av dette.

De lokale tiltaksstrategiene for 2013-2016, med tilhørende tilskuddssatser, er derfor gyldige også i 2017.

Last ned tiltaksstrategiene her.