Kurs i smart bruk av skogfond

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Skogbruk

Kurs i smart bruk av skogfond holdes i Sørumsand 30. januar 2019. Påmelding innen 25. januar.

Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene.

Kurset gir deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk av fondet, pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte skogfondskonto og beregning av nødvendig skogfondstrekk. For bedre å forstå virkningen av skogfond, og hvordan de skattemessige fordelene framkommer, tar kurset i bruk «skogfondspillet» som viser pengeflyten når skogfondmidlene benyttes til å dekke investeringer i skogen. På denne måten får deltakerne se hvordan skogeiers nettoinntekt øker etter ei drift og påfølgende investeringer – ved riktig bruk av skogfondsmidlene.

Emner for kurset:

  • Når skal det innbetales midler til skogfond, og når er det fritatt?
  • Bruksområder for skogfondet, særlig de som gir skattefordel.
  • Beregning av skogfondsats.
  • Skogfondskalkulatoren.
  • «Skogfondspillet» som viser pengeflyten når skogfondet brukes, og merinntekten skogeieren sitter igjen med i lommeboka når skogfond utnyttes maksimalt.
  • Lønnsomheten av å bruke skogfond til investeringene (skogkultur, veier, planer, miljø, kompetanse mm.)
  • Skogeiendommens web-baserte skogfondskonto: Påloggingsprosedyre, oversikter og praktisk bruk.

Varighet og praktisk info
Kurset varer 4 timer. Kurset legger vekt på spørsmål og diskusjon rundt emnene, og det er fordelaktig at deltakerantallet ikke overstiger 8-10 pr. kurs. Mer informasjon om kurset finnes på http://www.skogkurs.no/kurs/kurs.cfm?id=25581

 

Påmelding til Eli Tangen Eggum eeggu@sorum.kommune.no innen25. januar 2019