Kurs for plantevernautorisasjon og autorisasjon for bruk av gnagermidler

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler må ha gyldig autorisasjonsbevis. Fylkesmannen i Oslo og Viken har laget en oversikt som viser planlagte kurs vårsemesteret 2019.

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. Det er planlagt flere kurs våren 2019 i regi av Norsk landbruksrådgivning. Les mer om kursene, datoer og påmelding her.